Auteurslezingen middelbaar (13 tot 18 jaar)

(Klik door op een naam naar keuze voor meer informatie)


 

Auteurs

 

 

Illustratoren

  Aline Sax

De lezingen kunnen een inhoudelijk thema aansnijden of ingaan op het schrijven van (historische) romans, de grens tussen feit en fictie, inspiratie en fantasie,…

    Anne Westerduin

Uitgaande van eigen illustratief werk, verduidelijkt Anne Westerduin het voor de kinderen wat vage begrip 'illustrator'. 
  Anna Coudenys

Een lezing over één van de romans of een lezing over het hele oeuvre en het schrijfproces zelf. Anna opteert zelf voor een grote interactiviteit en deelname van het publiek.

   

Caryl Strzelecki

Caryl maakt tekeningen op een flip-over en beantwoordt vragen.

  Anne Provoost

Lezingen over verschillende onderwerpen: Wereldoorlog I, atheïsme, het belang van fictie.

    Jurgen Walschot

Vertelmoment aan de hand van projecties. Hoe wordt een boek gemaakt? Hoe gaat een illustrator of vormgever te werk?
  Bart Moeyaert

Tijdens deze performance hoort u het verhaal van het gezin waarin Bart Moeyaert is opgegroeid, ontstaat er een eerste boek, evolueren zijn ideeën, en wordt er op een aantal titels dieper ingegaan.

    Kaatje Vermeire

Een lezing met een woordje uitleg: hoe ben ik illustrator geworden? Werkwijze, werkruimte, technieken... Of een workshop.
  Bavo Dhooge

De schrijver geeft uitleg over hoe een boek tot stand komt, vertelt over de verhalen die hij voor kinderen en tieners schrijft, leest voor, beantwoordt vragen,…

    Mario Boon

Mario Boon leest voor en stimuleert de fantasie van kinderen.
  Berti Persoons

Berti betrek kinderen actief bij de lezing door met hen in interactie te gaan.

    Mattias De Leeuw

Zowel in de lezingen als in de workshops staan het illustreren en het bedenken van verhalen centraal.

  Bettie Elias

De lezing bestaat uit een combinatie van voorlezen en vraagstelling door de kinderen. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat Bettie samen met de kinderen een verhaal maakt.

    Merel Eyckerman

De auteur vertelt over haar werkwijze, inspiratiebronnen en, eventueel, over haar archeologisch werk en hoe de dingen elkaar beïnvloeden.
  Bieke Roose

Bieke houdt het midden tussen een workshop en een vertelling door interactieve gesprekken gevolgd door oefeningen in creativiteit.

    Sabine Clement

Wie denkt dat een illustratie een braaf plaatje bij een praatje is, heeft het mis. Een illustratie zit vol eigen verhalen en humor en emotie.
  Brigitte Minne

"Ik lees voor uit mijn eigen werk, en vertel over het hoe en het waarom van mijn schrijven. Uiteraard kan men de eerder theatrale vorm als leesbevorderend beschouwen. Voor elke doelgroep is er een ander programma."

    Seppe Van den Berghe

In een lezing heeft Seppe het over de opbouw van een prentenboek: hoe verzin je je hoofdfiguren, hoe ga je je documenteren, hoe bouw je illustraties op, hoe ga je verschillende hoofdstukken in je tekeningen aanbrengen.
  Dimitri Casteleyn

Dimitri Casteleyn leest voor uit en vertelt over eigen werk, liefst aan de hand van iemand die hem interviewt.

    Suzan T'Hooft

Vragen naar en vertellen over het werk van een illustrator. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag.
  Dirk Terryn

Gedichten worden verteld en voorgelezen en we zoeken vanuit de talenten van jongeren hoe we op korte tijd een programma in elkaar steken.

    Tom Schamp

Aan de hand van manuscripten, schetsen, half afgewerkte en definitieve illustraties vertel ik over mijn werkmethodes en keuzes om een verhaal te vertellen in beelden
  Do Van Ranst

Do Van Ranst leest tekstfragmenten voor en vertelt over zijn inspiratiebronnen, over het ontstaan van zijn werk en over maatschappelijke thema's in relatie tot zijn werk.

    Trui Chielens

Trui Chielens maakt samen met haar publiek enkele (of één, afhankelijk van de tijd) illustraties rond een bepaald verhaal, een bestaand sprookje, of eventueel zelfs een zelfverzonnen verhaal. 
  Ed Franck

De auteur leest fragmenten voor, praat over het ontstaan van zijn boeken en over het schrijfproces.

    Xavier Truant

Doorheen de uiteenzetting gaat Xavier dieper in op het verschil tussen het werk voor een krant en voor een boek. Ook zijn tekentechniek wordt onder de loep genomen van schetsen tot eindresultaat.
  Elvis Peeters

De veelzijdigheid van het oeuvre waaruit Elvis Peeters kan putten maakt de voorstelling tot een gevarieerd geheel.

     
  Frank Adam

Via speelse doe-opdrachten verkennen de kinderen de ritmische, expressieve en emotionele kanten van poëzie.

     
  Frank Geleyn

Een interactieve lezing over het onstaan van boeken, het schrijfproces, de personages, de structuur, de thema's, de cover.

     
  Frank Pollet

Frank Pollet houdt ervan om over zijn boeken te vertellen aan kinderen omdat hij zelf nog een beetje kind is. Franks lezingen zijn grappig, maar absoluut niet vrijblijvend.

     
  Geert De Kockere

Aan de hand van zijn eigen werk confronteert de schrijver kinderen en jongeren op een vaak humoristische manier met poëzie. Vaak maakt hij een link met muzische elementen.

     
  Geert Spillebeen

Geert Spillebeen vertelt over de universele en blijvende betekenis van de Eerste Wereldoorlog. Als journalist legt hij snel de link met de actualiteit.

   

  Hilde Vandermeeren

Schrijfproces, inspiratie, mogelijkheden en valkuilen, prentenboeken met gelaagdheid, concept literaire thriller, psychologie van de personages, stijl, dialoog, show don’t tell, spanningsboog opbouwen, de weg van idee tot manuscript en van manuscript tot boek.

     
  Ianka Fleerackers

Filosoferen rond het prentenboeken van Uil en Leeuwerik over relaties en afscheid nemen.

     
  Inge Bergh

Inge Bergh vertelt over haar inspiratiebronnen en het ontstaan van haar boeken.

     
  Jan De Leeuw

Jan De Leeuw praat over zijn boeken maar ook over wat goede literatuur zou moeten zijn, het nut van lezen,…


   

  Joke Van Leeuwen

Ik bied mijn publiek de keuze uit verschillende mogelijkheden: lezingen, literaire avonden, poëziemanifestaties, mengvormen met conférence en pianobegeleiding, enthousiasmering.

     
  Jonas Boets

Een lezing over de vraag wat een boek leuk maakt. Via filmpjes, voorlezen en voorbeelden gaat Jonas met de leerlingen aan de slag om de kern van een goed verhaal te doorgronden.

     
  Joris Denoo

Een lezing over en uit eigen jeugdboeken. Hoe ontstaat een boek? Vanwaar komen ideeën?

   

  Karla Stoefs

Er wordt voorgelezen. De kinderen actief deel aan de vertelling. De vertelling wordt voorzien van grappige foto’s en to slot kunnen de kinderen zelf een boekje maken.

     
  Koen Crucke

Lezingen voor kinderen gaan hoofdzakelijk over diverse onderwerpen die de kinderen rechtstreeks kunnen interesseren. Vaak wordt ook muziek gekoppeld aan de presentaties en gesprekken.

     
  Koen D'haene

Koen D'haene leest fragmenten voor en vertelt over zijn inspiratiebronnen zoals reizen, jeugdherinneringen en gesprekken met kinderen en jongeren.

     
  Kolet Janssen

Kolet Janssen vertelt over en leest voor uit eigen werk. Thema's waarover ze spreekt zijn het ontstaan van een boek, heksenvervolging, adoptie, autisme en geloven.

     
  Kristien Dieltiens

Kristien Dieltiens vertelt over de problemen die opduiken bij het schrijven en illustreren van boeken, maar ook over haar inspiratiebronnen en thema's als dood, rouw, pleegzorg, middeleeuwen en kinderverdriet.

     
  Kristien Hemmerechts

Tijdens de lezing ga ik altijd graag met het publiek in dialoog, en reageer op hun vragen en opmerkingen.

     
  Leen van den Berg

Voorstelling van het boek met tekst en illustraties op groot scherm. Daarna zet ze de kinderen zelf aan het werk met creatieve opdrachtjes rond het thema.

     
  Mario Demesmaeker

Mario Demesmaeker laat de kinderen via vragen, eigen ervaring en eigen werk ontdekken hoe een ""echt"" boek tot stand komt.

     
  Marita De Sterck

Marita De Sterck spreekt over haar literaire werk in relatie tot antropologische onderwerpen.

     
  Patricia De Landtsheer

Voor de jongste lezertjes wisselt Patricia vertelfragmenten af met een korte theateract.

     
  Sabine De Vos

Sabine leest voor uit de prentenboeken over Oscar en zijn draakje of uit haar sprookjesboek op muziek.

   

  Stijn Moekaars

Aangepast aan de leeftijdsgroep lees en vertel ik voor uit eigen werk (boeken, poëzie,...) Verder speel ik interactief theater met de kinderen.

     
  Twiggy Bossuyt

De auteur begint met het voorlezen van bepaalde passages. De kinderen mogen raden wat er verzonnen is en wat niet. Twiggy vertelt hoe bepaalde personages en situaties ontstaan zijn.