Auteurslezingen tweede en derde graad (9 tot 12 jaar)

(Klik door op een naam naar keuze voor meer informatie)


 

Auteurs

 

 

Illustratoren

  Aart De Zitter

Tijdens de lezing 'Noordwaarts' neemt auteur Aart De Zitter kinderen mee op de doldrieste reis van pinguïn Puk en zijn familie.

    Alain Verster

De workshop start met een introductie rond de vragen: Wat is een illustrator? En hoe komt een boek tot stand? Interactief gesprek met de leerlingen en illustrator. 
  Aline Sax

De lezingen kunnen een inhoudelijk thema aansnijden of ingaan op het schrijven van (historische) romans, de grens tussen feit en fictie, inspiratie en fantasie,…

   

Ann De Bode

Ann De Bode wil aan de hand van voorbeelden de kinderen en volwassenen laten inzien hoe belangrijk het picturale is naast het tekstuele.

  Bart Moeyaert

Tijdens deze performance hoort u het verhaal van het gezin waarin Bart Moeyaert is opgegroeid, ontstaat er een eerste boek, evolueren zijn ideeën, en wordt er op een aantal titels dieper ingegaan.

    Anne Westerduin

Uitgaande van eigen illustratief werk, verduidelijkt Anne Westerduin het voor de kinderen wat vage begrip 'illustrator'.
  Bavo Dhooge

De schrijver geeft uitleg over hoe een boek tot stand komt, vertelt over de verhalen die hij voor kinderen en tieners schrijft, leest voor, beantwoordt vragen,…

    Benjamin Leroy

De auteur richt zich graag tot de doelgroep: wat houdt hen bezig? En waar liggen raakvlakken met zijn werk als illustrator?
  Berti Persoons

Berti betrek kinderen actief bij de lezing door met hen in interactie te gaan.

    Bert Dombrecht

Een lezing start met een korte voorstelling en kennismaking. Daarna stel ik mijn boeken voor en lees ik het verhaal van één ervan voor. In een tweede deel vertel ik hoe zo'n prentenboek nu eigenlijk tot stand komt.

  Bettie Elias

De lezing bestaat uit een combinatie van voorlezen en vraagstelling door de kinderen. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat Bettie samen met de kinderen een verhaal maakt.

    Carll Cneut

Naast het voorlezen van fragmenten vertelt Carll Cneut over de plaats van de illustrator naast de auteur, over de realisatie van een boek en over gebruikte materialen en technieken.
  Bieke Roose

Bieke houdt het midden tussen een workshop en een vertelling door interactieve gesprekken gevolgd door oefeningen in creativiteit.

    Caryl Strzelecki

Caryl maakt tekeningen op een flip-over en beantwoordt vragen.
  Brigitte Minne

"Ik lees voor uit mijn eigen werk, en vertel over het hoe en het waarom van mijn schrijven. Uiteraard kan men de eerder theatrale vorm als leesbevorderend beschouwen. Voor elke doelgroep is er een ander programma."

    Esther Platteeuw

De aanpak varieert per leeftijd en organisatie. Esther zorgt er wel telkens voor dat ze iets tastbaar kunnen meenemen.
  Dirk Nielandt

Via lezen uit eigen werk en verhalen uit zijn leven, zoekt de auteur naar een vrolijk contact met de kinderen.

    Gerda Dendooven

Via associaties, anekdotes en aan de hand van tekeningen (die ze op dat moment maak) stel Gerda het beroep van de illustrator voor.
  Do Van Ranst

Do Van Ranst leest tekstfragmenten voor en vertelt over zijn inspiratiebronnen, over het ontstaan van zijn werk en over maatschappelijke thema's in relatie tot zijn werk.

    Greet Bosschaert

Heel wisselend met vertellingen en demonstraties. Aangepast aan doelgroep. Veel kijk-materiaal mee.
  Ed Franck

De auteur leest fragmenten voor, praat over het ontstaan van zijn boeken en over het schrijfproces.

    Jurgen Walschot

Vertelmoment aan de hand van projecties. Hoe wordt een boek gemaakt? Hoe gaat een illustrator of vormgever te werk?
  Frank Adam

Via speelse doe-opdrachten verkennen de kinderen de ritmische, expressieve en emotionele kanten van poëzie.

    Kaatje Vermeire

Een lezing met een woordje uitleg: hoe ben ik illustrator geworden? Werkwijze, werkruimte, technieken... Of een workshop.
  Frank Geleyn

Een interactieve lezing over het onstaan van boeken, het schrijfproces, de personages, de structuur, de thema's, de cover.

    Kris Nauwelaerts

Kris Nauwelaerts vertelt over zijn illustraties, toont een aantal illustratietechnieken en werkt met de kinderen een paar ideeën uit.
  Frank Pollet

Frank Pollet houdt ervan om over zijn boeken te vertellen aan kinderen omdat hij zelf nog een beetje kind is. Franks lezingen zijn grappig, maar absoluut niet vrijblijvend.

    Kristina Ruell

Voorleesmomenten afgewisseld met 'live'tekenmomenten en een kleine workshop achteraf aangepast aan de leeftijd van het publiek.
  Geert De Kockere

Aan de hand van zijn eigen werk confronteert de schrijver kinderen en jongeren op een vaak humoristische manier met poëzie. Vaak maakt hij een link met muzische elementen.

    Mario Boon

Mario Boon leest voor en stimuleert de fantasie van kinderen.
  Greet Bosschaert

Heel wisselend met vertellingen en demonstraties. Aangepast aan doelgroep. Veel kijk-materiaal mee.

    Marjolein Pottie

De lezing begint met het voorlezen van het boek. Daarna gaan auteur en publiek gezamenlijk aan de slag: er wordt iets geknutseld dat met het boek te maken heeft.

  Ianka Fleerackers

Filosoferen rond het prentenboeken van Uil en Leeuwerik over relaties en afscheid nemen.

    Mattias De Leeuw

Zowel in de lezingen als in de workshops staan het illustreren en het bedenken van verhalen centraal.
  Inge Bergh

Inge Bergh vertelt over haar inspiratiebronnen en het ontstaan van haar boeken.

    Merel Eyckerman

De auteur vertelt over haar werkwijze, inspiratiebronnen en, eventueel, over haar archeologisch werk en hoe de dingen elkaar beïnvloeden.

  Jan De Kinder

Jan De Kinder combineert vertellen, voorlezen en illustreren. Hij vertelt over de inspiratiebronnen en het ontstaan van zijn boeken.

    Nils Pieters

Een lezing met Nils is een wisselwerking tussen informatie, humor en interactie. Aan de hand van het publiek kiest hij de werking van de workshop of lezing.

  Joke Guns

De auteur vertel de kinderen over zichzelf, praat via een leuk doe-moment over anders zijn en hoe leuk dat kan zijn, zingt met hen een lied en verzint een paar nieuwe verhaallijnen.

    Riske Lemmens

Lezingen voor kinderen worden gegeven vanuit haar eigen publicaties. 'Wat doet een illustrator?' 'Hoe ontstaat een boek?' 'Hoe maak je een illustratie?'
  Joke Van Leeuwen

Ik bied mijn publiek de keuze uit verschillende mogelijkheden: lezingen, literaire avonden, poëziemanifestaties, mengvormen met conférence en pianobegeleiding, enthousiasmering.

    Sabine Clement

Wie denkt dat een illustratie een braaf plaatje bij een praatje is, heeft het mis. Een illustratie zit vol eigen verhalen en humor en emotie.
  Kaat Vrancken

Een lezing over vreugde en verdriet. Op aanvraag behandelt Kaat ook andere boeken met andere thema's.

    Sarah Verroken

Na een presentatie van enkele prenten uit mijn boeken, toon ik hoe ze tot stand gekomen zijn. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag en iedereen gaat uiteindelijk buiten met een eigengemaakt kunstwerkje.

  Karla Stoefs

Er wordt voorgelezen. De kinderen actief deel aan de vertelling. De vertelling wordt voorzien van grappige foto’s en to slot kunnen de kinderen zelf een boekje maken.

    Seppe Van den Berghe

In een lezing heeft Seppe het over de opbouw van een prentenboek: hoe verzin je je hoofdfiguren, hoe ga je je documenteren, hoe bouw je illustraties op, hoe ga je verschillende hoofdstukken in je tekeningen aanbrengen.
  Katrien Vandewoude

Afhankelijk van de inspiratiebron, de aard van het verhaal en de leeftijd van de kinderen, ga ik uit van het gekozen thema en laat hierbij ook graag de kinderen aan het woord.

    Soetkine Aps

Educatieve (teken)workshop waar de creativiteit en verbeelding van het kind wordt gestimuleerd.
  Koen Van Biesen

Het boek wordt voorgelezen. Nadien kan er ingegaan worden op het inhoudelijke aspecten, het beeldend aspect of de muzikale vertelling en de liedjes op cd.

    Suzan T'Hooft

Vragen naar en vertellen over het werk van een illustrator. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag.
  Kolet Janssen

Kolet Janssen vertelt over en leest voor uit eigen werk. Thema's waarover ze spreekt zijn het ontstaan van een boek, heksenvervolging, adoptie, autisme en geloven.

    Suzy Castermans

De workshops zijn een uitgewerkte knutsel- of tekenactiviteit met als uitgangspunt Suzy Castermans verschenen boeken.
  Kristien Dieltiens

Kristien Dieltiens vertelt over de problemen die opduiken bij het schrijven en illustreren van boeken, maar ook over haar inspiratiebronnen en thema's als dood, rouw, pleegzorg, middeleeuwen en kinderverdriet.

    Tim Polfliet

Hoe gaat een illustrator te werk?
  Leen van den Berg

Voorstelling van het boek met tekst en illustraties op groot scherm. Daarna zet ze de kinderen zelf aan het werk met creatieve opdrachtjes rond het thema.

    Tom Schoonooghe

Tom Schoonooghe vertelt verhalen over dromen, liefde, fantasie en reizen. Dit doet hij al tekenend (live) met een iPad.
  Marijke Umans

Marijke Umans vertelt anekdotes over de inhoud van haar boeken, leest fragmenten voor en zingt.

    Trui Chielens

Trui Chielens maakt samen met haar publiek enkele (of één, afhankelijk van de tijd) illustraties rond een bepaald verhaal, een bestaand sprookje, of eventueel zelfs een zelfverzonnen verhaal. 

  Mario Demesmaeker

Mario Demesmaeker laat de kinderen via vragen, eigen ervaring en eigen werk ontdekken hoe een ""echt"" boek tot stand komt.

    Yoeri Slegers

Een strak stappenplan en uitleg toont aan dat elke tekenaar zijn 'stapjes' heeft.
  Marita De Sterck

Marita De Sterck spreekt over haar literaire werk in relatie tot antropologische onderwerpen.

    Xavier Truant

Doorheen de uiteenzetting gaat Xavier dieper in op het verschil tussen het werk voor een krant en voor een boek. Ook zijn tekentechniek wordt onder de loep genomen van schetsen tot eindresultaat.
  Mieke Vanpol

Mieke Vanpol verduidelijkt de evolutie van idee naar verhaal, heeft het over lezen en schrijven als communicatiemiddel en wil het belang van creativiteit aantonen.

     
  Nils Pieters

Een lezing met Nils is een wisselwerking tussen informatie, humor en interactie. Aan de hand van het publiek kiest hij de werking van de workshop of lezing.

     
  Patricia David

Over de leefwereld van het heksenbos en wisselwerking met het mensenland. Voorlezen met verkleedkoffer en poppen.

     
  Patricia De Landtsheer

Voor de jongste lezertjes wisselt Patricia vertelfragmenten af met een korte theateract.

     
  Reine De Pelseneer

Reine De Pelseneer vertelt, leest voor en legt uit hoe ze te werk gaat bij het maken van haar boeken. Ook poëzie krijgt steevast een plekje in haar lezingen.

     
  Sabine De Vos

Sabine leest voor uit de prentenboeken over Oscar en zijn draakje of uit haar sprookjesboek op muziek.

   

  Sine Van Mol

Voor de eerste graad vertelt Sine over het schrijven van een verhaal voor een prentenboek, hoe je samenwerkt met een illustrator, leest ze stukjes voor en soms verzint ze samen met de kinderen een verhaaltje.

     
  Siska Goeminne

In haar koffer heeft de auteur verhalen over fantasietjes in je hoofd, over vriendschap die liefde is, over denken en doodgaan.

     
  Stefan Boonen

Boonen linkt vragen over schrijven aan bijzondere, spannende of gekke verhalen of leest een stukje voor. Er is ruimte voor interactie en vragen.

     
  Stijn Moekaars

Aangepast aan de leeftijdsgroep lees en vertel ik voor uit eigen werk (boeken, poëzie,...) Verder speel ik interactief theater met de kinderen.

     
  Tine Mortier

Aan de hand van een performance die afgesteld is op de leeftijd van de kinderen, legt de auteur uit hoe het boek tot stand kwam. De kinderen krijgen de kans om actief in het verhaal mee te spelen of een eigen wending te fantaseren.

     
  Tomas Nollet

Mijn lezingen vertrekken altijd vanuit een concreet verhaal. We gaan op zoek naar de relatie van kinderen met de ons omliggende ruimte.

     
  Twiggy Bossuyt

De auteur begint met het voorlezen van bepaalde passages. De kinderen mogen raden wat er verzonnen is en wat niet. Twiggy vertelt hoe bepaalde personages en situaties ontstaan zijn.