Werk vakkenbreed met de kinderkranten Kits en Klap

De Vlaamse leerlingen scoren steeds minder goed op het gebied van begrijpend lezen. Verschillende onderzoeken gaven het de voorbije jaren aan. Het is tijd om actie te ondernemen.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stelde begin deze week een nieuw handboek voor, opgemaakt door onderzoekers van de Universiteiten Gent en Leuven. Zij geven aan dat er vijf wegen naar beter begrijpend lezen zijn.

1. De aangeboden teksten moeten uitdagend, concreet en betekenisvol zijn.kits cover
De Kits-krant (voor 5de en 6de leerjaar) en het Klap-magazine (voor 3de en 4de leerjaar) voldoen zeker aan deze criteria. De leerlingen lezen teksten over de wereld om zich heen, uitgelegd op hun niveau en in een foutloze taal. Er is steeds een ruime keuze aan artikels: korte en langere artikels, grappige en ernstige onderwerpen.

2. Gebruik teksten waarmee je vakkenbreed kan werken.
De meeste artikels in Kits en Klap sluiten aan bij de leerdomeinen Wetenschap en Techniek en Mens en Maatschappij. Maar ook vakken als Wiskunde en Taal komen regelmatig aan bod. Op die manier kunt u uw lessen begrijpend lezen, luisteren en schrijven inbedden in andere vakken.

3. Interactie is cruciaal.klap cover 2
De artikels in Kits en Klap zijn vaak prima voer voor klasdiscussies. Elke keer is er minstens 1 artikel waarbij expliciet naar de mening van de leerlingen gevraagd wordt. Op de websites www.kits.be en www.klapkrant.be wordt bij elke krant een poll aangeboden.

4. Ook leesmotivatie is heel belangrijk.
Omdat uw leerlingen graag zouden lezen, moet u hen verleiden met verschillende tekstsoorten. Vaak verkiezen kinderen die minder graag lezen informatieve teksten boven fictie. Als leerlingen ‘willen’ lezen, scoren ze beter op testen begrijpend lezen.

5. Leerkrachten moeten duidelijke leesstrategieën uitleggen aan de leerlingen.
We beschikken over handleidingen voor de leerkracht: Ideeënwijzer bij Kits en Klassetips bij Klap. Deze handleidingen bieden uitgewerkte lessuggesties (3 of 4) en tips, naast kopieerwerkbladen met antwoordsleutel (5 tot 8 blz.). Op deze werkbladen is er veel aandacht voor begrijpend lezen en andere leesstrategieën. Ze sluiten aan bij de leerplannen en eindtermen.

Het artikel in De Standaard lezen? Klik hier.

Meer informatie over beide kinderkranten en de verschillende abonnementsformules vindt u op:
https://www.eenhoorn.be/nl/8-11-jaar/klap-kits.html

Kort samengevat:

Kits  (18 kranten van 4 blz., plus 4 dossiers, plus toegang tot www.kits.be)
Leerlingenabonnement               € 21
Ideeënwijzer                                     € 16,50  (gratis bij een bestelling van 10 of meer Kitsen)
Leerkrachtenabonnement (Kits + IW)                  € 34,50

Kits-klaspakket                                € 500  (nieuw!!)
(= 20 ll. abonnementen, 1 lk. abonnement, digibord-materialen (o.m. online artikels, toetsen begrijpend lezen en archief met tijdloze dossiers))


Klap  (18 kranten van 4 blz., plus 4 dossiers, plus toegang tot www.kits.be)
Leerlingenabonnement               € 20
Klassetips                                          € 16,50 (gratis bij een bestelling van 10 of meer Klappen)
Leerkrachtenabonnement (Klap + KT)                  € 32,50

Klap-klaspakket                                € 480  (nieuw!!)
(= 20 ll. abonnementen, 1 lk. abonnement, digibord-materialen (o.m. online artikels, toetsen begrijpend lezen en archief met tijdloze dossiers))