Klachtenbehandeling

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van De Eenhoorn beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

De Eenhoorn behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 14 dagen.